Δεν έχουν το θεό τους

pope-bonfire.jpg
(AP Photo/Grzegorz Lukasik/Plinio Lepri)http://atheoi.wordpress.com/2007/10/30/pope-bonfire-scam/ 

Οἱ Παπικοὶ διαχωρίζουν καὶ τὰ μνημόσυνα

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 5/8/2011
Οἱ Παπικοὶ διαχωρίζουν καὶ τὰ μνημόσυνα
Κύριε Διευθυντά,
Πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἤμουνα φιλοξενούμενη σὲ μιὰ θεία μου στὸ Μιλάνο.
Εἶχε ἀποβιώσει ὁ ἰταλὸς σύζυγός της, πρὶν ἕνα χρόνο καὶ ἤθελε νὰ τελέση ἕνα μνημόσυνο στὴ μνήμη του.
Πήγαμε σὲ ἕνα ναὸ κοντὰ στὴν κατοικία της καὶ ὁ καθολικὸς ἱερέας τῆς εἶπε νὰ περάσουμε στὸ γραφεῖο νὰ συζητήσουν λεπτομέριες. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἀκούω τὸν ἱερέα νὰ ἐρωτᾶ τὴ θεία μου, τί ἀκολουθία 
θέλει. «Per loro che sono all Inferno o per loro che sono al Paradiso». Δηλαδή: « γι᾽ αὐτούς, ποὺ εἶναι στὴν Κόλαση ἢ γι᾽ αὐτούς, ποὺ εἶναι στὸν Παράδεισο»...

Ἡ θεία μου ἐξανέστη, φωνάζοντας ὅτι ὁ στρατοδίκης σύζυγός της ἦταν ἐντιμότατος, ἀξιοσέβαστος, οὐδέποτε χρησιμοποίησε τὸ ἀξίωμά του γιὰ προσωπικό του συμφέρον. Μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ἡ κόλαση.
Μετὰ τιμῆς
Ἀμαλία κ. Γερακανάκη
Ἀθήνα

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τα παιδιά της Χορωδίας»

ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ (Ελληνικοί υπότιτλοι)